Færre søker om skysstilskudd eller drosje

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 03.11.2015 / Oppdatert: 03.11.2015
Drosje kjørende langs Valebøvegen
Elever kan søke om skysstilskudd eller drosje mellom hjem og skole/buss.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Telemark fylkeskommune har ansvar for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og elever i den videregående skole, som etter lov og regelverk har rett til skyss. 

Fylkestinget vedtok i slutten av april at elever som bor mer enn 6 til 40 kilometer fra skolen får et tilbud om skoleskyss gjennom det kollektive rutetilbudet, eller skyssgodtgjørelse. Vedtaket gjelder ikke for elever med nedsatt funksjonsevne, og ble satt i gang ved skolestart i august.

Bakgrunnen for endringen i skoleskyssordningen er å redusere kostnader for å få et budsjett i balanse.

155 i fjor, 55 i år

Politikerne i hovedutvalg for samferdsel fikk denne uken en orientering om konsekvensen etter at praksisen ble endret for skoleskyss med drosje for elever i videregående skole.

I skoleåret 2014/2015 var det ca. 155 elever i videregående som kjørte drosje mellom hjemmet og skolen, eller mellom hjemmet og bussen.

Resultatet av endringen så langt er at mellom 50 og 55 elever har søkt om skysstilskudd eller drosje mellom hjem og skole/buss. Alle søkere har fått svar, men fremdeles kommer det inn nye søknader.

Opprettet nye bussruter

De fleste får skysstilskudd mot å organisere skyssen selv, mens ca. 15 elever har etter søknad med ytterligere dokumentasjon fått innvilget sporadisk bruk av drosje på dager eller tidspunkt de selv ikke kan utføre skyssen.

Det er også opprettet noen nye ordinære bussruter, spesielt tilpasset for videregående elever. I tillegg er noen bussruter forlenget for å ta med elever, som før hadde drosje til eller fra busstilbudet.

Innsparing på 4-5 millioner

Det er ennå for tidlig å si hva den endelige innsparingen har vært, men foreløpige tall viser at fylkeskommunen vil oppnå en innsparing mellom 4 og 5 millioner kroner, slik det var forutsatt.

- Vi håper vi kommer i mål med innsparingene som er budsjettert, sier samfersdelssjef Aslaug Norendal.

Knut Duesund, leder i hovedutvalg for samferdsel.

Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Informerer foresatte og elever

Birger Hovden tok opp hvordan endringene skal løses ved neste års skoleinntak, og etterspurte informasjon til skoler og foresatte.

Administrasjonen informerte om at det har vært møter med rutebilselskapene og de videregående skolen om dette. Fylkeskommunen vil også skrive til alle som bruker drosje som skoleskyss i dag.

- Jeg er glad for at det arbeides med å få ut informasjon om den nye ordningen og at jeg håper den er godt kjent når nytt skoleår starter opp neste høst, sier hovedutvalgsleder Knut Duesund.

Saken ble tatt til orientering av hovedutvalg for samferdsel.