Etter- og videreutdanning 2018/2019

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 24.05.2017 / Oppdatert: 13.12.2018
FOTO: Colourbox
Åpne

Skoleåret 2018/2019 tilbyr vi en blanding av videreutdanninger som gir studiepoeng og kortere etterutdanningskurs, og en blanding av nettbaserte studier og samlingsbaserte kurs. Tilbudene er rettet mot pedagogisk personale og skolebasert kompetanseutvikling ved de videregående skolene i Telemark.

Det er Kompetanseplan for pedagogisk personale som ligger til grunn for arbeidet med kompetanseheving.

Etter- og videreutdanningstilbudet dekker følgende områder:

Videreutdanninger: 

• IKTMOOC – Innføring i IKT

• IKT i læring (MOOC)

• Pedagogisk bruk av IKT (MOOC)

• Norsk som andrespråk 1

• Norsk som andrespråk 2

Etterutdanninger:

• Skolebasert vurdering for læring (MOOC)

Nettkurs:

• Spesifikke språkvansker
• Dyskalkuli
• Dysleksi

Diverse kurs:

• Traumer og læring - 22.10.18
• Aktiv læring for lesing og skriving i alle fag - 23.10.18
• Innføring i Ungdomsbedrift (UB)
• Nettverkssamling for UB-lærere
• Kurs i CD-ORD

Les mer om årets etter- og videreutdanning her.

Velkommen til kompetanseheving!