Etter- og videreutdanning 2017/2018

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 24.05.2017 / Oppdatert: 24.05.2017
FOTO: Colourbox
Åpne

Skoleåret 2017/2018 tilbyr vi en blanding av videreutdanninger som gir studiepoeng og kortere etterutdanningskurs, og en blanding av nettbaserte studier og samlingsbaserte kurs. Tilbudene er rettet mot pedagogisk personale og skolebasert kompetanseutvikling ved de videregående skolene i Telemark.

Etter- og videreutdanningstilbudet dekker følgende områder:

Videreutdanninger: 

• IKTMOOC – Innføring i IKT
• IKT i læring (MOOC)
• Pedagogisk bruk av IKT (MOOC)

Etterutdanninger:

• Skolebasert vurdering for læring (MOOC)
• Norsk i helsearbeiderfaget for deltakere med et annet førstespråk enn norsk
• Traumer og læring
• Lese- og skrivevansker
• Dyskalkuli
• Spesifikke språkvansker
• Innføring i Ungdomsbedrift (UB)
• Nettverkssamling for UB-lærere
• Kurs i CD-ORD

Les mer om etter- og videreutdanning her.

Velkommen til kompetanseheving!