Etter- og videreutdanning 2016/2017

Av: Anlaug Aase Cowles / Publisert: 09.06.2015 / Oppdatert: 29.08.2016
Ungdommer som holder hverandre i hendene
Foto: ColorBox
Åpne

Skoleåret 2016/2017 tilbyr vi en blanding av videreutdanninger som gir studiepoeng og kortere etterutdanningskurs. Tilbudene er rettet mot pedagogisk personale og på skolebasert kompetanseutvikling ved de videregående skolene i Telemark.

Etter- og videreutdanningstilbudet dekker følgende områder:

 • Innføring i IKT
 • IKT i læring
 • Pedagogisk bruk av IKT
 • Skolebasert kompetanseheving
 • Vurdering for læring
 • Sensorskolering
 • Minoritetsspråklige
 • Voksenopplæring
 • Samarbeidslæring
 • Dysleksi og dyskalkuli
 • Entreprenørskap
 • Office365 og Digital ringperm
 • CD-ord
 • Internasjonalisering

Les mer om etter- og videreutdanning her.

Velkommen til kompetanseheving!