Eksamensveiledning for matematikk

/ Publisert: 13.10.2015 / Oppdatert: 01.09.2016
matematikk, retting, blyant, ark, kalkulator, eksamen
Foto: Colorbox
Åpne

Eksamensveiledningen gjelder for matematikk på yrkesfaglige utdanningsprogram. Fagkodene er MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y.

Tilpasset

Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets veiledning for skriftlig sentralgitt eksamen i matematikk, og gjelder ny eksamensordning fra våren 2015. Veiledningen er forenklet og tilpasset læreplanen for matematikk på yrkesfaglige utdanningsprogram for Telemark. Vi tar forbehold om endringer i forhold til eventuelt nye retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. Les hele veiledningen her.

Målgruppa

Veiledningen er ment for elever og lærere som underviser i matematikk på yrkesfaglig utdanningsprogram på Vg1-trinn.

Kontakt

Ta kontakt med Anlaug Aase Cowles på tlf. 35917018/97772075 eller e-mail Anlaug.Aase.Cowles@t-fk.no hvis du har spørsmål.