Dimensjonerer for framtidens skole

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 30.04.2013 / Oppdatert: 02.05.2013
Evy-Anni Evensen på pressekonferanse om Skoletilbudsstrukturen 2020
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Fram mot 2020 blir det 16 prosent færre elever i fylket.

- Færre elever gir lavere økonomiske rammer. For å sikre kvalitet i opplæringa foreslår fylkesrådmannen å bygge sterkere fagmiljø, fleksible utdanningsløp og oppgraderte skoleanlegg. Dette innebærer også færre skoler, sier fylkesrådmannen.

I slutten av januar la en arbeidsgruppe fram en rapport hvor de har vurdert skoletilbudsstrukturen i videregående opplæring i fylket. Dette er den grundigste utredningen som er gjort innenfor videregående skole i Telemark.

Gruppen anbefalte blant annet å legge ned flere skoler og flytte og samle utdanningsprogram.

78 høringssvar

Nå har fylkesrådmann Evy-Anni Evensen lest og vurdert de 78 høringssvarene som har kommet inn i høringsperioden. Tirsdag 30. april la Evensen frem sin anbefaling.

- Vi har konkludert på nytt. Etter at ny arbeidsgruppe har lest og analysert alle de 78 høringssvar, innstiller vi nå på å legge ned Lunde vidaregåande skule, Croftholmen videregående skole, Bø videregående skole, avdeling Seljord. Skien videregående skole og Hjalmar Johansen vgs blir også lagt ned, mens «Nye Skien videregående skole» blir opprettet i Fritidsparken, forteller Evensen.

Flere utdanningstilbud skal flyttes og styrkes:

Utdanningsprogrammet elektrofag (EL) flyttes fra Notodden videregående skole og samles på Bø videregående skole. Teknikk og industriell produksjon(TP) tilbys både på Notodden og Søve videregående skoler. Utdanningsprogrammet studiespesialiserende (ST) styrkes på Notodden videregående skole.  Styrking av de to utdanningsprogrammene TP og ST gjøres ved å redusere elevplasser på «Nye Skien videregående skole.»

Noe av elevgrunnlaget fra «Nye Skien» videregående skole» (inntaksområde A - Grenland) til Midt-Telemark og Øst-Telemark (inntaksområde B) forskyves.  Det er også en forskyving av elevplasser fra Øst-Telemark til Midt-Telemark.

Fra 13 til 10 skoler

For å frigjøre mest mulig penger til undervisningen foreslår fylkesrådmannen å redusere fra 13 til 10 skoler og fra 17 til 11 skoleanlegg: Lunde, Seljord, Croftholmen, Brekkeby, Prestejordet og Klosterskogen.  

Totalt vil det koste 680 millioner kroner å oppgradere alle skoleanleggene i fylket og bygge «Nye Skien videregående skole».

- Fylkeskommunen ønsker samtidig å invitere til samarbeid med Skien kommune om å utvikle landets beste skole, konkluderer fylkesrådmann Evensen.

August 2016

De første endringene i skoletilbudsstrukturen vil begynne i august 2016.

Saken skal behandles politisk i hovedutvalg for samferdsel, hovedutvalg for kultur, hovedutvalg for næringsutvikling, hovedutvalg for kompetanse, administrasjonsutvalget. Y-nemda og fylkesutvalget i mai og juni.

Endelig vedtak skjer på fylkestinget i midten av juni.

1100 færre elever

Det var i juni 2012 at fylkestinget ba administrasjonen om å utrede skoletilbudsstrukturen i videregående opplæring i Telemark, på bakgrunn av synkende elevtall i fylket fram mot 2020. Da vil det være en nedgang på ca. 16 prosent, det vil si ca 1100 færre elever.

Fylkesrådmannen understreker at det ikke blir noen oppsigelser av ansatte.

- Parallelt med elevnedgangen skjer det en naturlig avgang i det pedagogiske personalet, sier Evensen.