Bruker mer på videregående opplæring

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 05.10.2016 / Oppdatert: 05.10.2016
Elever fra Nome videregående skole avdeling Lunde
Flere av de videregående skolene i fylket har en prognose som er høyere enn årsbudsjett. Samlet har skolene et forventet merforbruk på 5,7 millioner kroner.
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Fylkesutvalget behandlet og vedtok rapporten onsdag

- Budsjettdisiplinen i Telemark fylkeskommune er god, men det er fortsatt viktig med stram økonomistyring, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Økt lærlingetilskudd

Videregående opplæring har utfordringer med å holde budsjettrammen. Det skyldes hovedsakelig at prognosen for lærlingtilskudd er høyere enn budsjett med 11,8 millioner kroner.

- Økningen på lærlingetilskudd er uheldig for vår økonomi, men er samtidig bra, for det betyr at vi har mange lærlinger ute, sa gruppeleder for Arbeiderpartiet, Tone Berge-Hansen til fylkesutvalget.

- Det er foreslått å dekke merforbruket, men tiltakene vil neppe være tilstrekkelig til å finansiere hele merforbruket. Det vil bli arbeidet videre med andre inndekningsmuligheter, skriver fylkesrådmannen i saksdokumentet.

Bekymret

Flere av de videregående skolene i fylket har en prognose som er høyere enn årsbudsjett. Samlet har skolene et forventet merforbruk på 5,7 millioner kroner. Den enkelte skole må dekke merforbruk innenfor eget budsjett.

Olav Kasland (V) mente dette var bekymringsfult:
 
- Egentlig bør ikke skole være det verste området å budsjettere på. Likevel er ikke dette første gangen vi ser at det sprekker på her. Det er fornuftig med en gjennomgang av skolene, men budsjetterer vi dette området riktig? Budsjetterer vi for lavt vil vi alltid sprekke, sa Kasland.

Synkende inntekter, stigende utgifter

Politikerne behandlet også sak om forslag til rasjonalisering om omprioritering i fylkeskommunen.

Bakgrunn for saken er at fylkeskommunens inntekter synker, mens utgiftene stiger. Det betyr kutt i driftsbudsjettene for alle avdelinger i fylkeskommunen. Samtidig er det behov for å styrke videregående opplæring. Det kuttes derfor minst på dette området, og penger flyttes fra andre avdelinger til videregående opplæring.

Tone Berge Hansen (Ap) fremmet forslag på vegne av posisjonen, hvor de med 8 mot 7 stemmer vedtok å ta saken til orientering. Politikerne ønsket å debattere mer når budsjettet behandles senere i høst.

Fylkesutvalget vedtok også med 8 mot 7 stemmer at de ikke ønsker endringer som privatiserer eller konkurranseutsetter fylkeskommunale arbeidsplasser.