Best på markedsføring

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 30.05.2013 / Oppdatert: 31.05.2013
Markedsføringsklasse ved Bamble vgs er best i landet på markedsføring
Fra venstre: Rektor Geir Gjømle, elev Jeanett Halvorsen, Trond Blindheim, rektor på Markedshøyskolen, og lærer Lise Thomassen. Bak står resten av klassen.
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Denne uka fikk klassen beviset: et diplom fra Markedshøyskolen levert av rektor Trond Blindheim. En del av premien var også en forelesning med rektoren.

Elevene som har valgt markedsføring som programfag, jobbet med konkurransen i flere uker før bidraget ble levert inn til den landsdekkende konkurransen.

I konkurransematerialet var blant annet skolens egen versjon av «Harlem Shake» med lærere. Se videoen her 

- Videoen er sett av over 12.000, og var en av grunnene til at vi vant. Vi fikk positive tilbakemeldinger for videoen, og det viste en morsom side av skolen, forteller elev Eva Sofie Flølo.

Konkurransen

Konkurransen «Norges beste markedsføringsklasse» gikk ut til alle videregående skoler i landet med markedsføringsfag på timeplanen.

Her skulle elevene markedsføre sin egen skole og legge vekt på at klassen viste forståelse for hva som er viktig for målgruppen når de skal velge videregående skole til høsten. De skulle også lage situasjonsanalyse (SWOT) av egen skole, som kartla skolens styrker, svakheter, muligheter og trusler.

De skulle deretter definere mål og strategier for markedsføringen, beskrivelse av målgruppen og eventuell segmentering. Juryen la særlig vekt på bruk av sosiale medier i markedsføringen.

Elevene feiret med kake etter diplomutdelingen.

Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Juryens begrunnelse

Markedsavdelingen valgte ut åtte innsendte bidrag. Disse gikk til en jury på tre med rektor Trond Blindheim som formann. Til slutt falt valget på markedsføringsklassen fra Bamble.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at «klassen har vært flink til å definere mål og delmål. God forståelse og bruk av AIDA-modellen. Klassen definerer hovedutfordringen, prioriterer, setter seg mål, planlegger og gjennomfører»

Juryen trekker også fram at klassen fra Bamble leverte den mest kreative aktivitetsplanen av alle besvarelsene. «At de har gått lenger enn oppgavens forventninger ved å fordele ansvar for gjennomføring med måltall, er også et stor pluss og viser forståelse for oppgavens kompleksitet.»

- Det er tydelig at det finnes mange fremtidige markedsførere fra Bamble videregående skole, avsluttes begrunnelsen.