30-årsjubileum for Skogmo

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 26.09.2013 / Oppdatert: 26.09.2013
Skilt med Skogmo videregående skole. Foto: Eva Susanne Drugg
Skogmo videregående skoler ligger i Kjørbekkdalen i Skien.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Skolens første rektor var Sigmund Steenbuch.

Fagområdene var i starten elektro, sosial– og helsefag, tegning, form– og farge, husflid og estetiske fag, i tilleg til en gruppe for psykisk utviklingshemming.

1. august 1984 ble Klosterskogen videregående skole, avd. Kjørbekk lagt under administrasjon av Skogmo videregående skole. Byggfag, automasjon og el.verk ble en del av tilbudet til Skogmo.

Rektor siden 1994

Arne Koch ble rektor i 1994. Han er fremdeles rektor i 2013.

I 1992 fikk skolen kjøpt 5,5 mål ny tomt på Kjørbekk og utvidelse av skolebyggene satt i gang. Det startet med ny betonghall med administrasjonslokaler i 2. etg.

Dette ble bygget av skolens elever og lærere.

Flyttet til Kjørbekkdalen

I august 1997 flyttet Skogmo fra Kjørbekkhøgda til Kjørbekkdalen.

Skolestrukturer endres og Skogmo videregående skole overtok seks klasser elektrofag fra Klosterskogen videregående skole 1. august 2002 og fem klasser tekniske byggfag fra Osebakken videregående skole 1.august 2003. For å få plass til nye elever ble et nabobygg kjøpt og bygd om til undervisning for elektro og tekniske byggfag.

Det nye bygget ble bygget sammen med glassbygget.

Betongverkstedet ble bygd om til elevkantine og byggfag fikk i erstatning bygd et helt nytt bygg på 866m2 med betongverksteder og klasserom. Bygget ble stort sett utført som elevarbeider og hadde byggetid på ca. 3,5 år og stod ferdig i 2006.

I 2009 ble en stor utvidelse av gymsalen ferdigstilt.

Størst på yrkesfag

- Skogmo har hatt en kjempegod utvikling gjennom mange år. Skolen er blitt den største innenfor yrkesfag i hele Telemark, sier rektor Arne Koch.

Han har tro på skolen de neste 30 årene.

- De neste 30 årene har jeg stor tro på at Skogmo vil være en attraktiv arbeidsplass og en attraktiv skole for elever som ønsker fagbrev, sier han.