2. Inntak 7. juli 2014

Av: Marianne Dahl-Hansen / Publisert: 07.07.2014 / Oppdatert: 07.07.2014
Fire elever i klasserom ser mot tavla i klasserom på Hjalmar Johansen vgs i Skien.
Foto: Merete Hegna
Åpne

Alle søkere som får et nytt tilbud om skoleplass eller venteplass, mottar SMS 7.juli.
Det er viktig at alle logger seg inn på vigo.no og svarer på tilbudet, også om de ikke ønsker den skoleplassen de har fått tildelt.
Svarfristen er mandag 21.juli. Søkere som fikk tilbud i mai og ikke har svart, selv etter purring, har mistet plassen de fikk tildelt.
Dersom de ønsker å være med i 3.inntaket må de kontakte oss.
For å svare på skoleplassen på vigo.no trenger søkerne MinID. MinID ble også brukt i forbindelse med søkingen.
De som trenger hjelp med MinID kan kontakte brukerstøtte på telefon 80030300 eller minid@difi.no.
Siste inntak er 4. august og alle som har ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass i løpet av august.

Ved søknadsfristen 1.mars, var det i år 6815 søkere til de videregående skolene i Telemark.
Av disse 6 558 var det søkere med ungdoms- og fullføringsrett.
I underkant av 200 søkere ikke med i inntaket fordi retten til videregående opplæring er brukt opp.
Søkere med voksenrett konkurrerer på ledige plasser i august.
Søkere uten rett konkurrerer kun om ledige plasser til Vg3.

Endringer fra ifjor

Tall fra 2013 i parentes

91 % av søkerne har fått innfridd sitt 1.ønske (92%).
På Vg1 nivå, har 89% (90%) av søkerne fått innfridd sitt første ønske.
I år har 28 (70) søkere mistet skoleplassen de fikk tildelt i mai på grunn av stryk eller ikke vurdering til standpunkt. Disse får anledning til å endre søknaden og være med i inntaket i august.
36 (49) søkere mister tilbudet de fikk i mai på grunn av lavere poengsum og konkurrerer seg inn på lavere ønsker.

Endring av skoletilbudet
Etter at søknadsfristen gikk ut 1.mars har 244 endret på ønskene sine (232).
Det skoletilbudet som ble vedtatt i Fylkestinget des. 2013, er justert ut fra søkernes ønsker. Den første justeringen ble vedtatt av Hovedutvalget for kompetanse i mai.
2.gangs justering ble vedtatt av arbeidsutvalget HK 4.juli og har i seg følgende endringer:
+ 1 klasse Vg1 Teknikk og Industriell produksjon ved Vest- Telemark vgs.
+ 1 klasse Vg2 Industriteknologi ved Hjalmar Johansen vgs.
+ 0,5 klasse Vg3 Språk, samfunn og økonomi ved Porsgrunn vgs.