Eldre, uføre og langtidssyke som er innlagt i institusjon

Av: Heidi Søntvedt Nomme / Publisert: 14.08.2012 / Oppdatert: 14.08.2012

Den offentligetannhelsetjenesten i Telemark har etablert kontakt med samtlige institusjoner i fylket med tilbud om tannhelsetjenester for innlagte personer og der innleggelsen har en varighet på minimum tre måneder.

Den første undersøkelsen gjennomføres som oftest på sykehjemmet, og utføres som regel av tannpleiere. Dersom ytterligere behandling er nødvendig, vil pasienten bli henvist til nærmeste offentligetannklinikk. Unntaksvis kan enkel tannbehandling utføres på sykehjemmet.

Tannhelsetjenesten gir dessuten tilbud om undervisning i forebyggende tannhelsearbeid til pleiepersonalet ved sykehjemmene.