Eldre, uføre og langtidssyke i hjemmesykepleie

Av: Heidi Søntvedt Nomme / Publisert: 14.08.2012 / Oppdatert: 14.08.2012

Det er kommunen som er ansvarlig for at pasienter med en slik rett, blir informert og eventuelt henvist videre til den offentlige tannhelsetjenesten.

Det knytter seg dessuten krav om at kommunens helsetilbud i hjemmet minimum må være ukentlig og ha en varighet på mer enn tre måneder.

Den offentlige tannhelsetjenesten gir dessuten undervisningstilbud til alt pleiepersonale i hjemmetjenesten om forebyggende og helsefremmende tannhelsearbeid.