19- og 20-åringer

Av: Heidi Søntvedt Nomme / Publisert: 14.08.2012 / Oppdatert: 14.08.2012

Dette er en periode i livet der mange flytter hjemmefra for å studere eller jobbe, og må selv ta fullt ansvar for egen helse.

Ifølge tannhelsetjenesteloven (lenke) har derfor 19- og 20-åringer rett til tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten mot å betale en egenandel på 25 prosent av Helse- og omsorgsdepartementets tannbehandlingstakster.