Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

/ Publisert: 08.08.2012 / Oppdatert: 10.11.2016
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) skal være pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet, og ha et spesielt fokus på det gode samarbeidet mellom de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet i Telemark. FTU består av tre valgte fylkespolitikere og ti rådgivende medlemmer.

Politisk valgte medlemmer i FTU:

 • Knut Duesund, KrF (leder)
 • Birger Hovden, Ap
 • Olav Kasland, V
 • Mette Ofstad, Ap (vara)
 • Linda Holien, Ap (vara)
 • Kari Fosso, H (vara)

Konsulative medlemmer:

 • Ole Martin Haukland, Telemark fylkeskommune
 • Jorunn Borge Westhrin, Telemark fylkeskommune
 • Dag Thomassen, Telemark politidistrikt
 • Roger Jensen, Fylkesmannen i Telemark
 • Andreas Rødø, Utrykningspolitiet
 • Brita Straume, Trygg trafikk
 • Preben Utzig, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
 • Thorstein Trogstad, Statens vegvesen

Sekretariat: 

 • Eivind Gurholt, Statens vegvesen
 • Vibeke Lin Jacobsen, Statens vegvesen