Fylkenes trafikksikkerhetskonferanse 2019

Av: Kristin Løkslid Berg / Publisert: 03.01.2019 / Oppdatert: 04.01.2019
Vi får flere myke trafikanter i trafikken i årene framover
Åpne

I år er det Vestfold fylkeskommune som er hovedarrangør og som inviterer til konferanse på Scandic Park Hotell i Sandefjord 28. januar fra kl. 10:00 til 29. januar 2019 kl. 13:00.

Program og påmelding

Påmeldingsfristen er 8. januar 2019. Konferansen koster 500 kroner. Dette dekker to dagers konferanse, alle måltider og overnatting. Ved kun en dags deltakelse koster det også 500 kroner. 

Påmelding og program for årets konferanse finner du her

Faktura blir sendt ut i etterkant av konferansen. Pass derfor på at informasjonen du legger igjen er riktig slik at faktura kan sendes til rett mottaker.

Tema for konferansen

Temaet for konferansen er i stikkordsform "nullvekst og nullvisjon". Vi spør om vi har gode løsninger på utfordringene som kommer når målsettingen er at økningen i personbiltrafikken skal tas med flere syklende, gående og kollektivkjørende til jobb, skole og fritidsaktiviteter.

Hovedmålgruppen er blant annet kommunene, fylkeskommunene, fylkesmannen, politiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Trafikkskoler, NAF og frivillige organisasjoner som jobber direkte med trafikksikkerhet, men også folkehelse, idrett, kultur og utdanning. Konferansen samler årlig rundt 200 deltakere.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med:

Guro Helene Bakke Eker, Buskerud fylkeskommune tel: 941 34 212 epost: Guro.Bakke@bfk.no  
Vibeke  Lin Jacobsen, Statens vegvesen Telemark tel: 909 96 914 epost: vibeke-lin.jacobsen@vegvesen.no 
Henriette Auensen, Vestfold fylkeskommune tel: 905 95 878 epost: henriettea1@vfk.no 

Velkommen!