Aksjon skoleveg

Av: Kristin Løkslid Berg / Publisert: 14.11.2016 / Oppdatert: 15.11.2018
En gruppe syklende barn
Aksjon skoleveg skal bidra til å bedre trafikksikkerheten langs skolevegene til barn og unge
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Aksjon skoleveg er en tilskuddordning som kommunene kan søke fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) om. Prosjektene må gå i kommunal regi og kommunen må stå som byggherre.

Hensikten med tilskuddordningen er å trygge skolevegene langs fylkesveg og kommunal veg i skolenære områder og nærmiljøer. 

Støttebeløp

Det er ingen øvre grense på tildelingene. Dette blir vurdert ut fra størrelsen på bevilgningene, hva slags type prosjekt det er snakk om og antallet søknader. 

I 2018 ble det fordelt i underkant av 13 millioner kroner i Aksjon skoleveg- midler. Prosjektet det blir søkt om støtte til bør ligge inne i en godkjent og oppdatert kommunal trafikksikkerhetsplan.

Reglene for tildeling finner du i vedtektene til Aksjon skoleveg Telemark

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Vibeke Lin Jacobsen i Statens vegvesen på e-post; vibeke-lin.jacobsen@vegvesen.no.  Se også kontaktinformasjon. 

Søknadsfristen

Søknadsfristen for 2019, er 1. desember 2018.