Tilrettelagt skoleskyss

/ Publisert: 11.04.2016 / Oppdatert: 28.06.2019

Elever med funksjonshemming, skade eller sykdom skal som hovedregel benytte kollektivtilbudet. Tilrettelagt skoleskyss kan være et alternativ for videregående elever som ikke kan benytte kollektivtilbudet på grunn av medisinske årsaker.

Tilrettelagt skoleskyss kan for eksempel være skyss med taxi eller maxitaxi. Alternativt kan foresatte/elev utføre skyssen selv mot skyssgodtgjørelse.

Tilrettelagt skoleskyss er å regne som ordinær skyss i rute. Dette innebærer blant annet at eleven i utgangspunktet må gå til og fra nærmeste holdeplass eller oppsamlingsplass, og forholde seg til oppsatte rutetider for transporten, slik som ved bruk av kollektivtilbudet. 

Se mer informasjon om skyss for elever med funksjonshemming, skade eller sykdom

Videregående elever som mangler kollektivtilbud på hele eller deler av strekningen mellom hjem og skole, må kontakte skolen. Skolen registrerer søknad om skyssgodtgjørelse på den delen av strekningen hvor det mangler kollektivtilbud.