Skyssgodtgjørelse

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Dersom du trenger skyssgodtgjørelse på hele eller deler av strekningen mellom hjem og skole, må du ta kontakt med skolen.

Skolen registrerer søknad om skyssgodtgjørelse. Eleven får et vedtak når søknaden er ferdigbehandlet. Det utbetales ikke skyssgodtgjørelse for kjøring som er utført før fylkeskommunen har fattet vedtak.

Dersom du velger å kjøre selv til holdeplass eller skole uten vedtak fra fylkeskommunen, får du ikke utbetalt refusjon for reiseutgifter med tilbakevirkende kraft

Ta kontakt med skolen dersom du trenger skyssgodtgjørelse på hele eller deler av strekningen mellom hjem og skole.

Alternativet til skyssgodtgjørelse er at eleven flytter på hybel eller internat nærmere skolen.

Gjeldende satser

For videregående elever tilbyr fylkeskommunen skyssgodtgjørelse etter de til enhver tid gjeldende satser.

Eventuelle kostnader til fergebillett eller bomavgifter skal dokumenteres.

Utbetaling

Skyssgodtgjørelse utbetales etterskuddsvis.