Skyss til holdeplass

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Elever med skyssrett kan vanligvis ikke kreve skyss helt fra hjemmet og til skolen. Det forventes at eleven går en rimelig distanse frem til holdeplass eller oppsamlingsplass.

Hva som regnes som akseptabel gangavstand for den enkelte elev avgjøres etter en konkret vurdering. 

Som hovedregel forventes det at funksjonsfriske videregående elever kan gå 3 km – 3,5 km for komme til kollektivtilbudet.

Videregående elever som har mer enn 3 km – 3,5 km gangavstand til nærmeste aktuelle holdeplass, må kontakte skolen slik at skolen kan registrere søknaden om skyssgodtgjørelse på strekningen mellom hjemmet og holdeplass.

Lovverket krever at skysstilbudet skal dekke størstedelen av totaldistansen mellom hjem og skole.

Les mer om skyssgodtgjørelse