Skyss til avvikende skoletider

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Retten til skoleskyss gjelder ikke i skolens ferier og fridager, eller hvis elevene slutter tidligere ved tentamen, heldagsprøve, skoleavslutning og lignende.

Skolen er som hovedregel ansvarlig for skyss som avviker fra ordinær skoletid, det vil si all skyss som foregår før eller etter ordinær start- og sluttid, og i løpet av skoledagen. Det samme gjelder ved behov for skyss i forbindelse med opplæring utenfor skolens geografiske område.

Deltidselever

De ordinære skyssreglene gjelder også for deltidselever. Eventuell skyssrett er tilknyttet skolens ordinære start- og sluttid, ikke elevens timeplan.

Særskilt alvorlige sykdomstilfeller

I særskilt alvorlige sykdomstilfeller, der eleven er innvilget alternativt skoleløp, kan fylkeskommunen (samferdselsavdelingen) kontaktes ved medisinsk behov for skyss til avvikende tid. Det er et skjerpet krav til dokumentasjon (legeattest) i slike tilfeller.