Skyss til avlastningsbolig

/ Publisert: 11.04.2016 / Oppdatert: 11.04.2016

Retten til skoleskyss gjelder som hovedregel mellom hjem og skole. For funksjonshemmede elever som har fått vedtak om avlastning, regnes avlastningsboligen som elevens hjem de dager eller perioder eleven har fått innvilget avlastningsopphold.

Krav om dokumentasjon

Når det søkes om skoleskyss må kopi av vedtak om avlastning sendes sammen med søknaden. I tillegg må foresatte sende turnus som viser hvilke konkrete datoer eleven skal til avlastningsbolig.

Ved endringer i turnus plikter foresatte å sende ny turnus til fylkeskommunen, skolen og transportør minimum 3 uker i forkant. Avlastningsturnuser anses som personsensitiv informasjon, og skal derfor sender pr vanlig post.

Opphold hos privat avlaster

Det stilles samme krav til kopi av kommunalt vedtak dersom det søkes om skyss til privat avlaster. En elev som skal være hos et familiemedlem eller lignende uten at det foreligger et vedtak fra kommunen, har ikke rett på skyss.