Skyss for elever med midlertidig skade eller sykdom

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Elever som har en midlertidig skade eller sykdom, kan ha rett til skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole, dersom skyssbehovet dokumenteres med legeattest.

Ved behov for skyss ved midlertidig skade/sykdom må eleven/foresatte levere legeattest til skolen. Legeattesten må tydelig beskrive elevens skyssbehov og skyssperiode. 

I legeattesten skal det blant annet tas stilling til hva slags type skyss eleven har behov for (buss eller tilrettelagt skoleskyss), om det er tilstrekkelig med tilrettelagt skyss til/fra busstilbudet, osv. 

Alternativt kan foresatte utføre skyssen selv mot skyssgodtgjørelse.

Ta kontakt med skolen 

Ta kontakt med skolen dersom du trenger skyss på grunn av midlertidig skade eller sykdom.

Dersom skolen er i tvil om eleven har rett til skyss, må skolen kontakte samferdselsavdelingen.

Elev/foresatte må levere legeattest til skolen før skolen kan registrere søknaden om skyss.

Dersom samferdselsavdelingen finner at skyss er igangsatt på feil grunnlag eller at det er bestilt feil type skyss, vil skyssen bli inndratt eller endret med umiddelbar virkning.

Et eksempel på dette kan være at det er igangsatt skyss med taxi til elever som kan benytte buss.