Skolekort/busskort

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Eleven må søke hvert skoleår

Videregående elever må selv søke om skolekort ved å logge inn i Farteskyss.  

Eleven må søke på nytt i forkant av hvert skoleår. 

Gå til Farteskyss

Om skolekortet

Skolekortet er gyldig på reiser mellom hjem og skole i tilknytning til skolens ordinære start- og sluttid. Kortet er ikke gyldig i helger, skoleferier eller andre fridager.

Skolekortet er personlig og skal ikke overdras til andre. Hvis eleven mister kortet sitt, kan nytt kort bestilles i Farteskyss. 

Skyss til utplassering

Eleven skal bruke skolekortet sitt på reise til og fra utplassering der dette er mulig. Ventetid før/etter arbeidstid må påregnes.

Elever som ikke har rett på fri daglig skoleskyss mellom skole og hjem, kan ha rett på skoleskyss med kollektivtilbudet de dagene eleven er utplassert.

Se mer informasjon om skyss til utplassering.

Billetter og priser

Elever som ikke har rett til fri skoleskyss kan kjøpe enkeltbillett, eller et reisekort som kan fylles på med periodebillett eller reisepenger. 

På farte.no finner du reiseplanlegger, nettbutikk, og informasjon om billetter og priser og rutetider.