Skolekort/busskort

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 08.06.2018

Eleven må selv søke

Videregående elever må selv søke om skolekort via vår digitale søknad. Det må søkes på nytt i forkant av hvert skoleår. 

Søknad for skoleåret 2018/2019 gjøres tilgjengelig i august 2018. 

Søknaden gjelder både buss, ferge og tog. Fylkeskommunen utsteder det/de kortene du trenger for å reise mellom hjem/hybel og skole. 

Svar på søknad

Svar på søknaden får du i det du har valgt som din digitale postkasse; Altinn, e-Boks eller Digipost. 

Hvis søknaden innvilges må du vise frem dette svaret/brevet på skolen for å få utlevert skolekortet ditt. 

Om skolekort

Skolekortet er gyldig for én tilkjøring og én hjemkjøring per skoledag i tilknytning til skolens ordinære start- og sluttid. Kortet er ikke gyldig i skolens ferier og fridager.

Gyldig reisestrekning ligger i eller er skrevet på kortet. Skolekortet er personlig og skal ikke overdras til andre.

Mistet eller ødelagt skolekort

Tap eller ødeleggelse av skolekortet må meldes til skolen som bestiller nytt kort.

Elev/foresatte må betale et erstatningsgebyr før nytt skolekort utleveres. Kvittering vises frem på skolen for å få utlevert nytt kort. Skolen leverer ut et midlertidig reisebevis som kan brukes til det nye skolekortet er utstedt.

Skyss til utplassering

Eleven skal bruke skolekortet sitt på reise til og fra utplassering der dette er mulig. Ventetid før/etter arbeidstid må påregnes.

Elever som ikke har rett på fri daglig skoleskyss mellom skole og hjem, kan ha rett på skoleskyss med kollektivtilbudet de dagene eleven er utplassert.

Se mer informasjon om skyss til utplassering.

Billetter og priser

Elever som ikke har rett til fri skoleskyss kan kjøpe enkeltbillett, eller et reisekort som kan fylles på med periodebillett eller reisepenger. 

På farte.no finner du reiseplanlegger og informasjon om billetter og priser og rutetider.