Ledsager og tilsyn

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 10.04.2016

Skoleeier er ansvarlig for reisefølge/ledsager og for tilsyn for videregående elever. Ta kontakt med skolen ved spørsmål om ledsager eller tilsyn.

Skolen har ansvar for å informere Areal og transport – skoleskyss dersom eleven har vedtak om ledsager.

Det kreves at elever som kan ha behov for medisinering underveis i transporten skal ha med ledsager. Sjåfører har ikke ansvar for medisinering.

Tilsyn

Elevene har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningstiden starter og etter at undervisningstiden er slutt.

Tilsynsplikten til skolen omfatter elever som venter inne på skoleområdet før og etter skoletid. Plikten omfatter også nødvendig tilsyn i forbindelse med bytte av transportmiddel underveis. Skoleeier vil også ha tilsynsplikt med elever i transportmiddelet dersom dette er nødvendig.

Elever som har behov for hjelp til klargjøring før eller etter skyss (på- og avkledning, hjelp i trapper, oppgang eller gårdsplass) må få dette av foresatte eller ansatte ved skolen.