Hybel/internat

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Elever som bor på hybel/internat under skolegangen har ikke rett til skyss hjem i helgene. 

Når elever søker om skoleskyss legges folkeregistrert adresse til grunn for avstandsberegningen, så lenge annen adresse ikke er oppgitt. 

Elever som flytter til eller fra hybel i løpet av skoleåret, eller på annen måte bytter bosted, plikter å opplyse fylkeskommunen om dette.

All flytting i skoletiden må dokumenteres ved innsendelse av kopi av flyttemelding.

Borteboer

Hvis du må bo borte fra foreldrene dine for å fullføre videregående opplæring, kan du ha rett på bostipend fra Lånekassen.

Les mer om bostipend på Lånekassen.no