Hvem har rett til skoleskyss?

/ Publisert: 11.04.2016 / Oppdatert: 28.06.2019

Skyssretten for videregående elever omfatter elever og voksne som er tatt inn til alminnelig videregående opplæring etter kapittel 3 i opplæringsloven.

Skyssretten omfatter ikke personer som er tatt inn til videregående opplæring i bedrift etter opplæringslovens kapittel 4, eller personer som er tatt inn til videregående opplæring spesielt tilrettelagt for voksne etter opplæringslovens § 4A-3.

Følgende elevgrupper i videregående skole har rett til skoleskyss:

  • Elever som har mer enn 6 km mellom hjem og skole en vei.
  • Elever som på grunn av funksjonshemming og som etter legeerklæring har behov for skyss. 
  • Elever som må bruke ferge eller annen båt mellom hjem og skole.
  • Elever som er utplassert som en del av den obligatoriske undervisningen, har rett til skyss etter vanlige regler for skyss mellom hjem og skole.
  • Elever ved privatskoler, som mottar tilskudd fra staten, har rett til skyss etter ordinære skyssregler. Retten gjelder bare for den delen av skoleveien som ligger innenfor elevens fylkesgrense.