Elever som mangler kollektivtilbud

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 12.04.2016

Elever som bor slik at de mangler kollektivtilbud på hele eller deler av strekningen mellom hjemmet og skolen, kan søke om skyssgodtgjørelse.

Alternativet til skyssgodtgjørelse er at eleven flytter på hybel eller internat nærmere skolen.