Elever med skoleplass i annet fylke

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 10.04.2016

Det må søkes om eventuell skoleskyss ved skolestart. Eventuelle reiseutgifter refunderes etter rimeligste reisemåte med kollektivtilbudet. Hvis kollektivtilbud mangler, er skyssgodtgjørelse et alternativ.

Elever som bor på hybel/internat under skolegangen har ikke rett til skyss hjem i helgene. All flytting i skoletiden må dokumenteres ved innsendelse av kopi av flyttemelding.

Telemark fylkeskommune har ikke ansvar for skyss når eleven selv velger et annet tilbud om videregående opplæring enn det fylkeskommunen gir.