Elever med skoleplass i annet fylke

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Dersom du skal gå på skole i et annet fylke, må du ta kontakt med samferdselsavdelingen umiddelbart etter at du har fått skoleplass. Eventuelle reiseutgifter refunderes etter rimeligste reisemåte med kollektivtilbudet. Hvis kollektivtilbud mangler, er skyssgodtgjørelse et alternativ.

Elever som bor på hybel/internat under skolegangen har ikke rett til skyss hjem i helgene. All flytting i skoletiden må dokumenteres ved innsendelse av kopi av flyttemelding.

Telemark fylkeskommune har ikke ansvar for skyss når eleven selv velger et annet tilbud om videregående opplæring enn det fylkeskommunen gir.