Voksne med rett til grunnskoleopplæring

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Retten til opplæring skal dokumenteres med kommunalt vedtak som inneholder antall undervisningstimer, dager og opplæringssted. Skolen må levere  kopi av vedtaket når søknaden registreres. 

Følgende grupper har rett på skyss:

  • Voksne som ikke har fullført grunnskolen
  • Voksne som trenger grunnskoleopplæring på nytt på grunn av sykdom, skade eller ulykke
  • Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle og holde ved like grunnleggende ferdigheter

Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade, og som etter legeerklæring/sakkyndig uttalelse har behov for skyss, har rett til fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. 

Skyss for disse elevene følger de vanlige reglene for elever med funksjonshemming, sykdom eller skade

Voksne elever uten rett til skyss

Voksne som formelt sett har fullført grunnskolen, men som likevel trenger mer grunnskoleopplæring fordi de har fått mangelfull opplæring eller trenger opplæring på grunn av andre omstendigheter, har ikke rett til skyss.

Voksne som ikke har fått avgjort oppholdsstatus, blant annet asylsøkere, har ingen rett til grunnskoleopplæring, og har derfor ingen rett på skoleskyss.

Billetter og priser

Elever som ikke har rett til fri skoleskyss kan kjøpe enkeltbillett, periode- eller verdikort. 

På farte.no finner du informasjon om billetter og priser, samt rutetider og reiseplanlegger.