Tilrettelagt skoleskyss

/ Publisert: 11.04.2016 / Oppdatert: 28.06.2019

Elever i grunnskolen som mangler busstilbud på hele eller deler av strekningen mellom hjem og skole, kan søke om tilrettelagt skoleskyss. Det samme gjelder elever som ikke kan benytte kollektivtilbudet på grunn av funksjonshemming, skade eller sykdom.

Tilrettelagt skoleskyss kan for eksempel være skyss med taxi eller maxitaxi. Foresatte kan alternativt utføre skyssen selv mot skyssgodtgjørelse.

Tilrettelagt skoleskyss er å regne som ordinær skyss i rute. Dette innebærer blant annet at eleven må gå til og fra nærmeste oppsamlingsplass eller holdeplass og forholde seg til oppsatte rutetider for transporten, slik som ved bruk av kollektivtilbud.

Se mer informasjon om skyss for elever med funksjonshemming, skade eller sykdom.