Skyssgodtgjørelse

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Dersom du trenger skyssgodtgjørelse på hele eller deler av strekningen mellom hjem og skole, må du ta kontakt med skolen.

Skolen registrerer søknad om skyssgodtgjørelse. Eleven får et vedtak når søknaden er ferdigbehandlet. Det utbetales ikke skyssgodtgjørelse for kjøring som er utført før fylkeskommunen har fattet vedtak.

Foresatte som velger å kjøre barna sine til holdeplass eller skole uten vedtak fra fylkeskommunen, får ikke utbetalt refusjon for reiseutgifter med tilbakevirkende kraft.

Gjeldende satser

For grunnskoleelever tilbyr fylkeskommunen skyssgodtgjørelse etter gjeldende statlige satser for tjenestereiser.

Eventuelle kostnader til fergebillett eller bomavgifter skal dokumenteres.

Utbetaling

Skyssgodtgjørelse utbetales etterskuddsvis.