Skyss til holdeplass

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 11.04.2016

Elever med skyssrett kan vanligvis ikke kreve skyss helt fra hjemmet og til skolen. Det forventes at eleven går en rimelig distanse frem til holdeplass eller oppsamlingsplass. 

Hva som regnes som rimelig distanse avgjøres etter en konkret vurdering, hvor det blant annet legges vekt på elevens alder, trafikksikkerhet og framkommelighet på strekningen.

Dersom elevens gangavstand til kollektivtilbudet er over det som anses som akseptabel gangavstand, kan elever i grunnskolen søke om tilrettelagt skoleskyss til og fra kollektivtilbudet. 

Tilrettelagt skoleskyss innebærer at eleven får skyss med alternativt transportmiddel til og fra kollektivtilbudet.

Foresatte kan alternativt søke om å utføre tilbringerskyssen selv mot skyssgodtgjørelse.

Les mer om skyssgodtgjørelse