Skyss til SFO

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Elever med funksjonshemming, skade eller sykdom, som har plass i SFO etter bestemmelsene i opplæringsloven § 13-7, har rett til skyss til og fra skolefritidsordningen.

Skyssretten omfatter ikke skyss i skoleferiene, når skolen har planleggingsdag eller på andre dager med skolefri. 

Funksjonsfriske elever har ikke rett på skyss de dagene eleven benytter SFO.