Skyss for elever med midlertidig skade/sykdom

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Elever som har en midlertidig skade eller sykdom, kan ha rett til skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole, dersom skyssbehovet dokumenteres med legeattest.

Ved behov for skyss ved midlertidig skade/sykdom må det leveres legeattest som tydelig beskriver elevens skyssbehov og skyssperiode. 

I legeattesten skal det blant annet tas stilling til hva slags type skyss eleven har behov for (buss eller tilrettelagt skoleskyss), om det er tilstrekkelig med tilrettelagt skyss til/fra busstilbudet, osv. 

Hvis ønskelig kan foresatte søke om å utføre skyssen selv mot skyssgodtgjørelse.

Ta kontakt med skolen

Ta kontakt med skolen dersom du trenger skyss på grunn av midlertidig skade eller sykdom.

På grunn av behov for rask igangsetting av skyss ved midlertidig skade eller sykdom, har fylkeskommunen delegert igangsetting av skyssen til skolen. Dersom skolen er i tvil om eleven har rett til skyss, må skolen kontakte fylkeskommunen.

Skolen har ikke anledning til å registrere midlertidig skyssbehov før foresatte har levert legeattest hvor skyssbehovet er tydelig beskrevet.

Fylkeskommunen kvalitetetssikrer skolens vurdering og fatter enkeltvedtak. 

Dersom fylkeskommunen finner at skyss er igangsatt på feil grunnlag eller at det er bestilt feil type skyss, vil fylkeskommunen inndra eller endre skyssen med umiddelbar virkning.

Et eksempel på dette kan være at det er igangsatt skyss med taxi til elever som kan benytte buss.