Skolekort/busskort

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

For grunnskoleelever er det elevens skole som bestiller skolekortet. 

Skolekortet er gyldig for én tilkjøring og én hjemkjøring per skoledag. Kortet er ikke gyldig i skolens ferier og fridager. 

Skolekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. 

Kortet skal ikke leveres inn på slutten av skoleåret. Eleven må oppbevare kortet gjennom sommerferien, og skal benytte samme kort ved nytt skoleår. Kortet vil være gyldig fra skolestart forutsatt at eleven fremdeles har rett til skyss.

Mistet eller ødelagt skolekort

Tap eller ødeleggelse av skolekortet meldes til skolen, som bestiller nytt kort. Foresatte må påregne å betale et erstatningsgebyr før nytt skolekort utleveres. Skolen utstyrer eleven med et midlertidig reisekort inntil det nye skolekortet er utstedt.

Billetter og priser

Elever som ikke har rett til fri skoleskyss kan kjøpe enkeltbillett, periode- eller verdikort. 

På farte.no finner du informasjon om billetter og priser, samt rutetider og reiseplanlegger.