Privatskole

/ Publisert: 15.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Retten til skoleskyss for elever på privatskole gjelder kun for den delen av skoleveien som ligger innenfor elevens bostedskommune. Dette gjelder også for elever med funksjonshemming, skade eller sykdom. 

Elever på privatskoler henvises til å bruke kollektivtilbudet på lik linje med elever på kommunale skoler.