Ledsager og tilsyn

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 06.04.2016

Kommunen er ansvarlig for reisefølge/ledsager og tilsyn for grunnskoleelever. Kontakt bostedskommunen ved spørsmål om ledsager eller tilsyn. 

Kommunen/skolen har ansvar for å informere fylkeskommunen dersom eleven har vedtak om ledsager. 

Fylkeskommunen krever at elever som kan ha behov for medisinering underveis i transporten skal ha med ledsager. Sjåfører er ikke ansvarlig for medisinering. 

Tilsyn

Elevene har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningstiden starter og etter at undervisningstiden er slutt.

Retten til nødvendig reisefølge og til nødvendig tilsyn gjelder også for grunnskoleelever som har rett til skyss til og fra skolefritidsordningen etter opplæringsloven § 7-3 andre ledd.

Tilsynsplikten for kommunen/skolen omfatter elever som venter inne på skoleområdet før og etter skoletid. Plikten omfatter også nødvendig tilsyn i forbindelse med bytte av transportmiddel underveis. Kommunen vil i tillegg ha tilsynsplikt med elever i transportmiddelet dersom dette er nødvendig.

Elever som har behov for hjelp til klargjøring før eller etter skyss (på- og avkledning, hjelp i trapper, oppgang eller gårdsplass) må få dette av foresatte eller ansatte ved skolen.