Gangavstand til holdeplass

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Hva som regnes som rimelig distanse avgjøres etter en konkret vurdering, hvor det blant annet legges vekt på elevens alder, trafikksikkerhet og framkommelighet på strekningen.

Lovverket krever at skysstilbudet skal dekke størstedelen av totaldistansen mellom hjem og skole, for elever med skyssrett.