Elever som mangler kollektivtilbud

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 28.06.2019

Skoleskyss skal som hovedregel foregå med kollektivtilbudet. Elever som er bosatt slik at de mangler kollektivtilbud på hele eller deler av strekningen mellom hjem og skole kan ha rett på tilrettelagt skoleskyss.

Alternativt kan foresatte utføre skyssen selv mot skyssgodtgjørelse.  

Lovverket krever at skysstilbudet skal dekke størstedelen av totaldistansen mellom hjem og skole.

Les mer om skyssgodtgjørelse