Delt bosted

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 12.09.2017

For å gi rett til gratis skoleskyss må elevens opphold hos hver av foreldrene være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning.

Improviserte eller sporadiske enkeltstående besøk, utenfor avtalt eller rettslig fastsatt deling av tiden, gir ikke rett til skoleskyss.

Forutsigbarhet i bosted

Det må være en forutsigbarhet i hvor eleven bor, for eksempel annenhver uke eller to uker av gangen hos hver av foreldrene.

Turnus for delt bosted, signert av begge foreldrene, skal sendes sammen med søknaden.

Ved praktisering av delt bosted må økt reisetid/ventetid og eventuelt bussbytter for eleven aksepteres som en konsekvens av foresattes valg av bosted. Dette gjelder særlig dersom en av foreldrene bor utenfor elevens skolekrets og/eller i en annen kommune.

Vurderinger knyttet til forsvarlig reisetid, vil kunne avgrense retten til skyss fra begge bosteder.