Annen skole enn nærskole

/ Publisert: 10.04.2015 / Oppdatert: 10.04.2015

Dersom kommunen velger å innvilge søknad om å gå på annen skole enn nærskolen eller gir opplæringen i en alternativ opplæringsarena, vil kommunen være ansvarlig for ekstrakostnadene til skyss. Ta kontakt med hjemkommunen for å søke om skyss i slike tilfeller. 

I visse situasjoner vil kommunen kunne stille vilkår om at foreldrene selv må dekke utgifter til skoleskyss.