Selskapsvognløyve

/ Publisert: 28.10.2016 / Oppdatert: 07.01.2019
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Et selskapsvognløyve gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. Fylkeskommunen bestemmer antall selskapsvognløyver i fylket, og har ansvar for å tildele selskapsvognløyve for transport mot vederlag med for eksempel veteranbil, limousine eller andre eksklusive biler.

Selskapsvogntransport må forhåndsbestilles og det er ikke er anledning til å utføre transport som er tilnærmet lik vanlig drosjetransport. Det er blant annet ikke tillatt for kunder å praie en selskapsvogn, og selskapsvogner kan ikke stille seg opp for oppdrag på drosjeholdeplasser, ved hoteller og på andre trafikkerte steder.

En selskapsvogn må heller ikke merkes eller utstyres på en måte som gjør at den kan forveksles med en drosje. Sjåfør skal være eksklusivt uniformert, eller kledt i dress.

Se ledige løyver her.

Slik søker du på ledig selskapsvognløyve

Søknadsskjema for selskapsvognløyve finner du til høyre på denne siden. Ferdig utfylt søknadsskjema sendes inn sammen med følgende dokumentasjon:

 • Kopi av politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Les mer på politiets nettsider
 • Kopi av førerkort
 • Kopi av attest fra tidligere arbeidsgivere
 • Kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende godkjent utdanning
 • Utvendige og innvendige bilder, samt spesifikasjoner av kjøretøyet som skal benyttes.
 • Er søker et selskap må daglig leder fylle krav til vandel og faglig kompetanse. Har selskapet to eller flere daglige ledere må alle oppfylle kvalifikasjonskravene. Det samme gjelder for ansvarlig selskap (ANS) og for selskapstypen delt ansvar (DA).

Alle tilsendte originaldokumenter blir returnert når søknaden er behandlet.

Før et løyve kan utstedes må følgende sendes inn:

 • Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr. 85.000,- (Gjeldende fra 1.1.2019-31.12.2019)
  Les rundskriv N-1/2019 for mer detaljer om fastsetting av garantibeløp.
 • Kopi av attest for skatt og merverdiavgift fra kemner/skatteetaten
 • Kopi av attest for Konkursregisteret i Brønnøysund.
 • Kopi av kvittering på betalt behandlingsgebyr.
 • Er søker et selskap (AS) må selskapet oppfylle økonomikravene. Det samme gjelder for ansvarlig selskap (ANS) og for selskapstypen delt ansvar (DA).
 • Kjøretøyet som registreres på løyvet skal vises fram for godkjenning.

Kompetansekrav - nye regler gjeldende fra 1. januar 2018

For å kunne søke på drosjeløyve må du ha rett løyvekompetanse. Det er innført ny eksamensordning fra 1. januar 2018.

Den nye eksamensordningen innebærer at du må ta eksamen hos Statens vegvesen (Svv) for å oppfylle kravet om faglig kompetanse for tildeling av løyve.

Det stilles ikke krav om obligatorisk opplæring før eksamen blir avlagt hos Statens vegvesen.

Mer informasjon finner du her på  Statens vegvesen sine nettsider