Løyve for transport for funksjonshemmede

Av: Kristin Løkslid Berg / Publisert: 06.01.2019 / Oppdatert: 10.07.2019
Foto: Jen Fredrik Vinje
Åpne

Det er bare tillat til å utføre transport av personer som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming må benytte spesialtilpasset motorvogn, og personer som følger den funksjonshemmede. Motorvognen må være spesielt utformet og/eller utstyrt for transport av funksjonshemmede i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler om tekniske krav til motorvogn som nyttes til løyvepliktig transport for funksjonshemmede, jf.  Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.

 Slik søker du på løyve for transport for funksjonshemmede

Søknadsskjema for transport for funksjonshemmede finner du til høyre på denne siden. Ferdig utfylt søknadsskjema sendes inn sammen med følgende dokumentasjon:

 • Kopi av politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Les mer på politiets nettsider
 • Kopi av førerkort
 • Kopi av attest fra tidligere arbeidsgivere
 • Kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende godkjent utdanning
 • Er søker et selskap må daglig leder fylle krav til vandel og faglig kompetanse. Har selskapet to eller flere daglige ledere må alle oppfylle kvalifikasjonskravene. Det samme gjelder for ansvarlig selskap (ANS) og for selskapstypen delt ansvar (DA).

Alle tilsendte originaldokumenter blir returnert når søknaden er behandlet.

Før et løyve kan utstedes må følgende sendes inn:

 • Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr. 85.000,- (Gjeldende fra 1.1.2019-31.12.2019)
  Les rundskriv N-1/2019 for mer detaljer om fastsetting av garantibeløp.
 • Kopi av attest for skatt og merverdiavgift fra kemner/skatteetaten
 • Kopi av attest for Konkursregisteret i Brønnøysund.
 • Kopi av kvittering på betalt behandlingsgebyr.
 • Er søker et selskap (AS) må selskapet oppfylle økonomikravene. Det samme gjelder for ansvarlig selskap (ANS) og for selskapstypen delt ansvar (DA).

Kompetansekrav - nye regler gjeldende fra 1. januar 2018

For å kunne søke på drosjeløyve må du ha rett løyvekompetanse. Det er innført ny eksamensordning fra 1. januar 2018.

Den nye eksamensordningen innebærer at du må ta eksamen hos Statens vegvesen (Svv) for å oppfylle kravet om faglig kompetanse for tildeling av løyve.

Det stilles ikke krav om obligatorisk opplæring før eksamen blir avlagt hos Statens vegvesen.

Mer informasjon finner du her på  Statens vegvesen sine nettsider