Ledig drosjeløyve i Bø kommune

Av: Kristin Løkslid Berg / Publisert: 10.01.2019 / Oppdatert: 10.01.2019

Løyvenummer

Ledig

H-240

1. april 2019

Et drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser, i tillegg til førersetet.

Søknad om drosjeløyve må skrives på eget skjema.

For å få søknaden behandlet skal følgende dokumentasjon legges ved søknaden:

 • Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Søkere som ikke har politiattest før søknadsfristens utløp skal levere dokumentasjon på at søknad om attest er sendt til politiet.
 • Kopi av førerkort skal fremlegges.
 • Ansiennitet skal dokumenters ved attest fra tidligere arbeidsgivere hvor det går frem omfang og varighet av stillingen som drosjesjåfør.
 • Kompetanse skal dokumenters ved vitnemål på bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende utdanning. Søkere uten løyvekompetanse må levere bekreftelse på påbegynt løyvekurs.

Siste frist for innlevering av denne dokumentasjonen er søknadsfristens utløp.

Søkere som ikke har løyvekompetanse på søknadstidspunktet må ha levert dokumentasjon for påbegynt løyvekurs før søknadsfristens utløp. Videre må dokumentasjon på bestått løyvekurseksamen være levert før løyvemyndigheten gjør vedtak om tildeling. Det samme gjelder der politiattest ikke er levert innen søknadsfrist.

Søknadsfrist: 31. januar 2019

Etter vedtak om tildeling må den som tildeles et løyve sende inn:

 • Garanti fra bank eller forsikringsselskap. Garantien skal være på kr. 85.000,-
 • Attestasjoner fra:
  • Det lokale skattekontor (kommunekasserer/kemner), (skatt, skattetrekk, arbeidsgiveravgift mv.)
  • Skatt Sør, (merverdiavgift)
  • Konkursregisteret i Brønnøysund.
 • Kvittering på betalt behandlingsgebyr.