To ledige selskapsvognløyver i Telemark

/ Publisert: 11.12.2017 / Oppdatert: 05.06.2018

Et selskapsvognløyve gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet.

Fylkeskommunen bestemmer antall selskapsvognløyver i fylket, og har ansvar for å tildele selskapsvognløyve for transport mot vederlag med for eksempel veteranbil, limousine eller andre eksklusive biler.

Søknad om løyve må skrives på eget skjema.

Les mer om selskapsvognløyve her.

Slik søker du på selskapsvognløyve

Søknadsskjema for selskapsvognløyve finner du til høyre på denne siden. Ferdig utfylt søknadsskjema sendes inn sammen med følgende dokumentasjon:

 • Kopi av politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Les mer på politiets nettsider
 • Kopi av førerkort
 • Kopi av attest fra tidligere arbeidsgivere
 • Kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende godkjent utdanning
 • Utvendige og innvendige bilder, samt spesifikasjoner av kjøretøyet som skal benyttes.
 • Er søker et selskap må daglig leder fylle krav til vandel og faglig kompetanse. Har selskapet to eller flere daglige ledere må alle oppfylle kvalifikasjonskravene. Det samme gjelder for ansvarlig selskap (ANS) og for selskapstypen delt ansvar (DA).

Alle tilsendte originaldokumenter blir returnert når søknaden er behandlet.

Søknadsfristen er 22. juni 2018

Før et løyve kan utstedes må følgende sendes inn:

 • Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr. 84.000,-. for det først løyve og kr 47 000 for neste løyve i samme løyvekategori.
 • Kopi av attest for skatt og merverdiavgift fra kemner/skatteetaten
 • Kopi av attest for Konkursregisteret i Brønnøysund.
 • Kopi av kvittering på betalt behandlingsgebyr.
 • Er søker et selskap (AS) må selskapet oppfylle økonomikravene. Det samme gjelder for ansvarlig selskap (ANS) og for selskapstypen delt ansvar (DA).
 • Kjøretøyet som registreres på løyvet skal vises fram for godkjenning.

Kompetansekrav

For å kunne søke på selskapsvognløyve må du ha rett løyvekompetanse. 

Du finner informasjon om kompetansekrav her.

Søkere som ikke har løyvekompetanse på søknadstidspunktet må ha levert dokumentasjon for påbegynt løyvekurs før søknadsfristens utløp. Videre må dokumentasjon på bestått løyvekurseksamen være levert før løyvemyndigheten gjør vedtak om tildeling.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Telemark fylkeskommune på telefonnummer 35 91 70 00