Ledig drosjeløyve i Bamble

/ Publisert: 28.10.2016 / Oppdatert: 28.10.2016

Løyvenummer

Ledig fra

H-9

1.januar 2017

Løyvet har tilknyttet et reserveløyve.

Hovedløyve og reserveløyve har krav om å ha 16 sitteplasser og kjøretøyene skal være utstyrt med heis eller skinner, og ha festeanordning for minst 1 rullestol.

Søknad om drosjeløyve må skrives på eget skjema.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet:

  • Kopi av politiattest. Attesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Søkere som ikke har politiattest før søknadsfristens utløp må levere dokumentasjon på at søknad om attest er sendt til politiet. Politiattesten må da leveres før løyvemyndighet gjør vedtak om tildeling. Se egen merknad om politiattest.
  • Kopi av førerkort.
  • Kopi av attester fra tidligere arbeidsgivere. Ansiennitet som fulltids drosjesjåfør skal dokumenters ved attest som angir både stillingsprosent og tidsrom (dato til dato).
  • Kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende utdanning. Søkere som ikke har løyvekompetanse før søknadsfristen må levere dokumentasjon for påbegynt løyvekurs. Vitnemålet må da leveres før løyvemyndigheten gjør vedtak om tildeling.

Etter at saken er behandlet, må den som tildeles løyve sende inn: 

  • Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende 85 000 kr for hovedløyvet og 47 000 kr for reserverløyvet.
  • Kopi av attest for skatt og merverdiavgift fra kemner/skatteetaten.
  • Kopi av attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund.
  • Kopi av kvittering på betalt behandlingsgebyr.