Ledig drosjeløyve i Kragerø kommune

Av: Anne Cecilie Gundersen / Publisert: 19.02.2015 / Oppdatert: 23.02.2015

Løyvenummer

Ledig

H-39 

Omgående

Dette bopelsløyvet lyses ut som et hovedløyve og et tilknyttet reserveløyve. Bil på hovedløyvet skal registreres som motorvogn med inntil 9 seter (inkludert førersete). Bil på reserveløyvet skal registreres som motorvogn med inntil 17 seter (inkludert førersete) og skal være utstyrt med heis eller skinner, samt ha en festeanordning for minst 1 rullestol.

Søknad om drosjeløyve må skrives på eget skjema.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet:

  • Kopi av politiattest. Attesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Søkere som ikke har politiattest før søknadsfristens utløp må levere dokumentasjon på at søknad om attest er sendt til politiet. Politiattesten må da leveres før løyvemyndighet gjør vedtak om tildeling.  
  • Kopi av førerkort.
  • Kopi av attest (er) fra tidligere arbeidsgiver(e). Ansiennitet som fulltids drosjesjåfør skal dokumenters ved attest(er) som angir både stillingsprosent og tidsrom (dato til dato).
  • Kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende utdanning. Søkere som ikke har løyvekompetanse før søknadsfristen må levere dokumentasjon for påbegynt løyvekurs. Vitnemålet må da leveres før løyvemyndigheten gjør vedtak om tildeling. 

Søknadsfrist: 20. mars 2015

Etter at saken er behandlet, må den som tildeles løyve sende inn: 

  • Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr. 77.000,- for hovedbil, samt kr. 43.000,- for reservebil
  • Kopi av attest for skatt og merverdiavgift fra kemner/skatteetaten.
  • Kopi av attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund.
  • Kopi av kvittering på betalt behandlingsgebyr.