Drosjeløyve

/ Publisert: 19.06.2012 / Oppdatert: 21.03.2018
Drosjer på drosjeholdeplassen på Landmannstorget i Skien
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Fylkeskommunen fastsetter antall drosjeløyver i fylket, og ledige drosjeløyver blir kunngjort i fylkets aviser og på fylkeskommunens nettsider.

Se ledige drosjeløyver her.

Slik søker du på ledige drosjeløyve

Søknadsskjema for drosjeløyve finner du til høyre på denne siden. Ferdig utfylt søknadsskjema sendes inn sammen med følgende dokumentasjon:

  • Kopi av politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Les mer på politiets nettsider
  • Kopi av førerkort
  • Kopi av attest fra tidligere arbeidsgivere med stillingsprosent og tidsrom.
  • Kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende godkjent utdanning.

Alle tilsendte originaldokumenter blir returnert når søknaden er behandlet.

Før et løyve kan utstedes må følgende sendes inn:

Kompetansekrav - nye regler gjeldende fra 1. januar 2018

For å kunne søke på drosjeløyve må du ha rett løyvekompetanse. Det er innført ny eksamensordning fra 1. januar 2018.

Den nye eksamensordningen innebærer at du må ta eksamen hos Statens vegvesen (Svv) for å oppfylle kravet om faglig kompetanse for tildeling av løyve.

Det stilles ikke krav om obligatorisk opplæring før eksamen blir avlagt hos Statens vegvesen.

Mer informasjon finner du her på  Statens vegvesen sine nettsider

Har du fullført eller påbegynt utdanning før 1. januar 2018?

Hvis du har fullført utdanningen i den videregående skolen, hos de godkjente fjernundervisningsinstitusjonene eller gjennomført realkompetansevurdering før 1. januar 2018,

oppfyller du kravene til faglig kompetanse. Har du påbegynt, men ikke avlagt eksamen før 1. januar 2018, er det overgangsregler.

Overgangsreglene kan du lese om her:

Les rundskriv om overgangsordningen

Les rundskriv om kompetansekrav for taxiløyve. selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede