Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland

/ Publisert: 02.08.2012 / Oppdatert: 26.02.2013
Grønne bysykler i Porsgrunn klare til bruk.
Bysykler i Porsgrunn
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Sykkelen sitt fortrinn når det gjelder miljøvennlig persontransport er udiskutabelt, spesielt i byer og tettsteder der trafikkproblemene er sterkt økende og mange av reisene er korte. Ved å gjennomføre fysiske tiltak som bedrer syklistens fremkommelighet og trygghet, samt tiltak som går på holdninger og atferd, kan sykkelen sitt potensial utnyttes bedre.

Rapporten «Hovedvegnett for sykkel i Grenland» tar for seg de fysiske tiltakene som må gjennomføres for å få et sammenhengende vegsystem for sykkeltrafikk i Grenland. Som strategi er det valgt å etablere viktige hovedruter for sykling. Dei tre nord-sørgående hovedrutene er omtalt som rød, blå og grønn rute. Som en del av de gjennomgående rutene er det definert "armer" til viktige områder langs hovedruta. Arbeidsplasskonsentrasjoner og boligområde er eksemplar på slike områder.

Hovedmålgruppa i rapporten og planen er transportsyklisten. Med transportsyklisten mener vi voksne folk som bruker sykkel på reiser mellom hjem og jobb, butikk og lignende.

Prosjektet ble gjennomført i 2009 som et delprosjekt under Bystrategi Grenland, og i tråd med den nasjonale sykkelstrategien der hovudmålet er å gjøre det "Attraktivt å sykle for alle". De som var med i prosjektet var Statens vegvesen, Porsgrunn, Skien og Siljan kommunar, Telemark fylkeskommune og fylkesmannen i Telemark.

Gjennomføringen av hovedvegnettet for sykkel vil bli vurdert som en del av Bypakke Grenland.