Utbygging og nyanlegg

/ Publisert: 30.07.2012 / Oppdatert: 18.11.2015
Fylkesveg 651 opp fra Vestfjordalen med Gaustatoppen dekket av snø i bakgrunnen
Fv651 med Gaustatoppen i bakgrunn
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Hvert år vedtar fylkestinget hvilke investeringer som skal gjøres på fylkesvegene. Investeringsprogrammet bli vedtatt som en del av handlingsprogrammet for Regional plan for samordna areal og transport for Telemark (ATP Telemark). Investeringsprogrammet er grunnlaget for de årlige budsjettene.

Alle kommunene i Telemark deltar med viktige innspill. Faglige vurderinger fra Statens vegvesen tas også med før politikerne avgjør hvilke investeringer som blir lagt inn i budsjettene. Statens vegvesen bidrar med planleggingsressurser og kompetanse på prosjektering og byggeledelse i gjennomføringen

 ATP Telemark med handlingsprogram finner du i menyen til høyre.